Otvoren konkurs za nastavnike u opštini Prizren

Direktorijat obrazovanja u Prizrenu je objavio konkurs za slobodna radna mjesta u osnovnim i srednjim školama.

Konkurs je objavljen danas i biće otvoren do 22.08.2018.

Traže se nastavnici i profesori u različitim školama i za raličite predmete. Traži se i jedan kurir u osnovnoj školi u Donjem Ljubinju.

Konkurs je objavljen na zvaničnom sajtu opštine Prizren: LINK

K O N K U R S
za slobodna radna mesta

ONSŠ “Meto Bajraktari’’ – Rečane

1. Dva nastavnika razredne nastave (učitelj) – 20 + 20 časova
2. Jedan nastavnik fizičkog vaspitanja – 20 časova
3. Jedan nastavnik geografije – 15 časova
(8 časova – “M. Bajraktari” + 7 časova – “Planjane” )
4. Jedan nastavnik muzičke kulture – 22 časova
( 10 časova – “M. Bajraktari” + 8 časova – “Šar” + 4 časova – “Planjane” )
5. Jedan nastavnik nemačkog jezika – 20 časova
Fond časova po školama:
1. Izvor – 2
2. 25 maj – 2
3. E. Rexha – 2
4. M. Bajraktari – 4
5. Svjetlost – 2
6. Planjane – 2
7. Gjon Buzuku – 6

ONSŠ “Planjane’’ – Planjane

1. Jedan nastavnik Historije / građanskog vaspitanja – 20 časova
( 12 časova – “Planjane” + 8 časova – “Svjetlost” )

ONSŠ “Svjetlost’’ – Manastirica

1. Jedan nastavnik geografije – 14 časova
( 7 časova – “Svjetlost” + 7 časova – “25 maj” )
2. Jedan nastavnik fizičkog vaspitanja – 24 časova
( 8 časova – “Svjetlost” + 8 časova – “25 maj” + 8 časova – “Planjane” )
3. Jedan radnik pomoćnog osoblja (kurir) – puno radno vreme

ONSŠ “25 maj’’ – Donje Ljubinje

1. Jedan radnik pomoćnog osoblja (kurir) – puno radno vreme

ONSŠ “Izvor’’ – Gornje Ljubinje

1. Jedan nastavnik Historije – 20 časova
( 12 časova – “Izvor” + 8 časova – “25 maj” )
2. Jedan nastavnik Geografije – 10 časova
ONSŠ “Šar’’ – Jablanica / Pousko
1. Jedan nastavnik biologije – 16 časova
2. Jedan nastavnik fizičkog vaspitanja – 16 časova
3. Jedan nastavnik likovne umetnosti – 21 čas
(8 časova – “Šar” + 6 časova – “Izvor” + 4 časova – “Planjane” + 3 časova – “E. Rexha” )

ONSŠ “Grnčare’’ – Grnčare / Novo Selo

1. Jedan nastavnik geografije – 19 časova
( 14 časova – “Grnčare” + 5 časova – “E. Rexha” )
2. Jedan nastavnik fizičkog vaspitanja – 22 časova
( 16 časova – “Grnčare” + 6 časova – “E. Rexha” )
3. Jedan nastavnik engleskog jezika – 18 časova
Na određeno vreme, dok se nastavnica vrati od porodiljskog odsustva, u periodu od
01.09.2018 do 31.05.2019

ONSŠ “Ekrem Rexha’’ – Ljubižda

1. Jedan nastavnik historije / građanskog vaspitanja – 10 časova

ONSŠ “Abdyl Frasheri’’ – Prizren

1. Jedan nastavnik nemačkog jezika – 20 časova
Fond časova po školama:
1. A. Frasheri – 4
2. Motrat Qiriazi – 2
3. Leke Dukagjini – 4
4. L. e Prizrenit – 2
5. Grnčare – 4
6. Šar – 4

Gimnazija “Gjon Buzuku’’ – Prizren

1. Dva profesor bosanskog jezika – 20 + 13 časova
2. Jedan profesor enegleskog jezika – 20 časova
3. Jedan profesor psihologije – 15 časova
4. Jedan profesor TIK – 20 časova

VSMŠ “Luciano Motroni’’ – Prizren

1. Jedan profesor bosanskog jezika – 18 časova
2. Jedan profesor TIK – 10 časova
3. Jedan profesor fizičkog vaspitanja – 12 časova
4. Jedan profesor stomatologije – 20 časova
(doktor stomatologije)

Uslovi:

– Za sva slobodna radna mesta traže se odgovarajuće profesionalne kvalifikacije, prema
administrativnom uputstvu MONT-a AU br. 10/2018 – normativ stručnog kadra
opšteg obrazovanja, AU br. 05/2015 – normativ za nastavnike profesionalnog
obrazovanja, dokumentacija od neklvalifikovanih kandidata neće biti primljena i takvi
kandidati nemogu da konkurišu po konkursu.
– Kopija overene diplome ili sertifikata kao dokaz da je diplomirao/la.
– Nostrifikacija diplome ako je kandidat završio školovanje van Kosova.
– Potvrda radnog staža.
– Preporuke o rezultatima na prethodnim poslovima.
– Kopija sertifikata o profesionalnom usavršavanju – seminari (akreditovani od strane
MONT-a)
– Izvod rođenih.
– Kopija lične karte.
– Uverenje o zdravstvenom stanju – izdato od strane državne zdravstvene ustanove, samo
kandidat koji bude primljen na radno mesto.
– Potvrda izdata od Kosovske Policije da kandidat nije ikada bio osuđivan za krivično delo
nasilja nad decom ili nepristojnog ponašanja prema deci.
– Aplikacija koja se dobija u ODO i popunjena se predaje zajedno sa ostalom traženo
dokumentacijom u istom Direktorijatu.
– Nepotpuna dokumentacija neće biti primljena.

Konkurs ostaje otvoren do dana: 22.08.2018

Napomena:

 Kompletna dokumentacija za učešće na konkursu ne vraćaju se kandidatima.
 Prilikom apliciranja u nastavi na Bosanskom jeziku, kandidati se moraju pridržavati člana
35. takčka 2. Zakona o Preduniverzitetskom Obrazovanju.