U Prizrenu najviše sklopljenih brakova, ukupno na Kosovu 17.112 prošle godine

Kosovska agencija za statistiku je objavila “Statistiku brakova na Kosovu” za 2017. godinu. Podaci su objavljeni na osnovu adminstrativnih podataka iz kancelarije za civilni status na Kosovu.

Ti podaci kažu da je na Kosovu u 2017. godini sklopljeno 17.112 brakova, piše Lajmi.net. Prema etničkom sastavu, od tog broja vjenčalo se 93,3% albanskih žena i 95,7% muškaraca; iz bošnjačke zajednice vjenčalo se 1,3% žena i 1,2% muškaraca, iz srpske zajednice vjenčalo se 0,9% žena i 0,9% muškaraca, iz turske zajednice vjenčalo se 0,3 % žena i 0,4% muškaraca, iz romske, aškalijske i egipćanske zajednice vjenčalo se 1,0% žena i 1,0% muškaraca, dok iz drugih zajednica vjenčalo se 3.1% žena i 0,7% muškaraca.

Prema opštinama, Prizren je na prvom mjestu na Kosovu sa 1,594 vjenčanja ili 8,6%, zatim Priština sa 1,420 ili 7,6%, Uroševac sa 1,047 ili 5,6% itd.

Prosečna starost vjenčanih parova iznosila je 30 godina. Od njih, prosječna starost muškaraca iznosila je 32 godine, dok je prosečna starost žena iznosila 28 godina.