Stručno obrazovanje, drugi izbor za učenike na Kosovu

I ove školske godine učenici su orijentisani za upis u srednje škole u gimnazijama, a ne u stručne škole.

To se dešava zbog straha da studentima nakon završetka stručnog obrazovanja neće biti ponuđen posao. Stručnjaci kažu da su učenici koji biraju stručne škole, više orijentisani ka pravcima za koje će nastaviti dalje obrazovanje. U međuvremenu, zvaničnici ministarstva prosvjete kažu da nekoliko stručnih škola u našoj zemlji imaju dobre uslove za pripremu mladih za tržište, ali prije svega je potrebna veća svijest sviju.

Mnogi učenici na Kosovu ne žele da se upišu u srednje stručne škole. Među njima je Arta Gashi, koja je rekla za Radio Kosova da je razlog zbog kojeg nije izabrala stručnu školu, strah da nakon završetka neće moći da nađe posao.

“Razlog zbog kojeg nisam odabrala stručnu školu je to što u našoj državi nema potrebne perspektive. I mislim da u našoj zemlji možete završiti stručnu školu, ali ne možete da nađete posao”.

Stručnjak za obrazovanje, Dukagjin Pupovci, rekao je za Radio Kosova da su stručne škole drugi izbor učenika za upis, dok, prema njegovim riječima, i oni učenici koji upisuju stručne škole žele nastaviti dalje obrazovanje u tom pravcu.

“Činjenica je na Kosovu da je stručno obrazovanje drugo rješenje za učenike. Negdje oko četrdeset pet posto učenika su na tehničkim, pravnim, ekonomskim i zdravstvenim pravcima, koji žele nastaviti univerzitetske studije”.