Psi lutalice u dvorištu osnovne škole “Lekë Dukagjini” u Prizrenu (VIDEO)

Psi lutalice osim na trgovima i ulicama, okupljaju se i oko škola.

Jedan građanin je poslao snimak “Kancelariji za žalbe” u RTV Dukagjini i objasnio je da se u školskom dvorištu okupljaju psi lutalice i predstavljaju opasnost za učenike škole “Lekë Dukagjini” u Prizrenu.

Inače, prema podacima Agencija za hranu i veterinu, broj psa lutalica na Kosovu je preko 200 hiljada.