Komandat KFOR-a kaže da je potrebno odraditi mnogo posla za transformaciju BSK

Generalni komandat KFOR-a, general-major, Salvatore Cuoci, u intervijuu za Rubikon na KTV, rekao je da BSK trebaju odraditi puno posla da bi se transformisale u vojsku.

“Imati vojsku je duga priča. To nije nešto što se može postići za jedan dan ili jednostavno usvajanjem nacrta zakona. U svakom slučaju, kada se donese odluka, biće potrebno najmanje 10 godina da se formira vojska. Imati vojsku nije samo pitanje tranzicije ili transformacije. To je pitanje opreme, treninga, pitanje je obnove ovih vještina”, rekao je Cuoci.

“One su stvarno sposobne i video sam vrlo malo sile koje su zaista sposobne da funkcionišu kao što rade ove. To znači da stvarno imaju volju da budu profesionalni i to je vrlo dobro”, dodao je on.

“Obuka da se formira vojska je sasvim drugačija. To znači više poteškoća, podrazumijeva više novca, budžet treba biti sasvim drugačiji i takođe podrazumijeva različite vještine u naoružanju i druge stvari koje su vrlo skupe. Dakle, nije samo pitanje odluke koliko je pitanje dugoročnog procesa. Čak i nacrtu zakona se navodi da će se ovaj proces odvijati 10 godina”.