Imovina koju je deklarisao poslanik Adem Hodža (DOKUMENT)

Agencija protiv korupcije na Kosovu između ostalih formulara, objavila je formular i poslanika u Skupštini Kosova Adema Hodže.

Detalje o njegovoj imovini koju je deklarisao pogledajte ispod u formularu: