“Srbija je izgubila Kosovo, ali nije izgubila borbu za Srbe na Kosovu”

Analitičar, Imer Mushkojal, na televizijskoj emisiji koja se emituje na RTV Dukagjini, rekao je da će Kosovo biti primorano da formira Asocijaciju za izvršnim vlastima.

A sve zbog toga, jer je “Srbija izgubila Kosovo, ali nije izgubila borbu za Srbe na Kosovu”.

On je naglasio da će se Srbija truditi da po svaku cijenu stvori autonomiju za Srbe na Kosovu, stvarajući adekvatne uslove.

“Može se postići sporazum pomirenja, ali ne prije nego što se Srbina obezbjedi pravo na Kosovu, na nivou autonomije. Ne mora da se zove Autonomija, može se nazvati “pahuljica”, ali Asocijacija će imati ovakve ovlasti autonomije”, rekao je pored ostalog Mushkolaj.

Međutim, treba napomenuti da su iz upravljačkog tima za formiranje Udruženje opština, u srijedu, putem saopštenja, rekli da Prištini ili bilo ko drugi, nema mandat da kontroliše ili upravlja radom upravljačkog tima.

“Podvučeno je da Priština ili bilo ko drugi, nema mandat da kontroliše ili upravlja radom upravljačkog tima, osim na njegov zahtjev, preko lokalne samouprave i ministarstva za administraciju lokalne samouprave, mogu ponuditi podršku u radu”, rekli su tokom sastanka sa dekanom Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sjedištem u sjevernoj Mitrovici, Vladanom Mijalovićem.