Kosovo ima mineralne rezerve do 25 milijardi eura

Kosovo ima mineralne resurse do 25 milijardi eura, tako da će investiranje u rudarski sektor omogućiti visoke stope ekonomskog i socijalnog rasta u zemlji.

Ovako je rečeno na međunarodnoj konferenciji “Rudarski sektor i mineralni resursi Kosovo-Albanija”.

Zamjenik premijera, Fatmir Limaj kaže da se Vlada Kosova angažovala za razvoj rudarskog sektora.

Prema njegovim riječima, s ciljem stabilnog razvoja ovog sektora izgrađena je strategija rudarstva Republike Kosovo za period 2012-2025.

“U ovom aspektu, strategija određuje najracionalnije korišćenje rudarskih resursa kroz stvaranje povoljne eksploatacije i ekonomske valorizacije naših resursa u rudarskom sektoru i rješavanju socijalnih pitanja u korist zajednica i brige o životnoj”, rekao je Limaj.

On je dodao da će kroz nacionalnu strategiju 2016-2021 biti omogućeno jačanje rudarskog sektora, i ovom strategijom bi trebalo da se revitalizuje preduzeće “Trpepča”, gdje se, kaže on, uskoro očekuje konsolidacija zakona za ovo preduzeće.