Konfiskovani lijekovi u vrijednosti od 10.000 eura

Carinski službenici tokom kontrole robe importovanu iz Turske, naišli su na znatnu količinu lijekova.

U saopštenju Carine Kosova navodi se da je prilikom detaljne kontrole deklarisane isporuke kao materijal ili dodatne opreme za namještaj, naišli su na pakovanja koja su bila sakrivena u opremu za namještaj, gdje su pronašli znatnu količinu lijekova u vrijednosti od oko 10.000 eura.

Konfiskovani lijekovu su:

1. Zespera 10 mg 1/14 = 608 komada;

2. Galvus Met 50mg/1000 mg 1/10 = 42 komada;

3. Elocon (krema) 30 gr 0.1 % = 47 komada;

4. Travazol 15 gr (krema) = 312 komada;

5. Ovul 1/7 = 30 komada;

6. Coronis 6.25 mg 1/14 = 200 komada;

7. Cyclo – Pogynova 1/21 = 160 komada;

8. Atarax 25 mg 1/10 = 60 komada;

9. Oksamen 20 mg 1/10 = 29 komada;

10. Cosadex 50 mg 1/14 = 20 komada;

11. Comadin 5 mg 1/14 = 44 komada;

12. Singulair 4 mg 1/14 = 47 komada;

13. Etol 400 mg 1/14 = 68 komada;

14. Aldaxtone-A 25 mg 1/10 = 183 komada;

15. Aerius 5 mg 1/10 = 90 komada;

16. Leponex 25 mg 1/10 = 75 komada.

Protiv uvoznika je pokrenut prekršajni postupak i predmet je nastavljen radi dalje istrage.