Džamija u selo Mlike kod Dragaša najstarija na Kosovu i Balkanu

Džamija u selo Mlike u opštini Dragaš smatra se najstarijom ne samo na Kosovu, već i u cijelom balkanskom regionu. Smatra se da je ovu džamiju izgradila porodica iz Halepa, Sirija, 1289. godine.

Džamija se nalazi u selu Mlike, region Gore, opština Dragaš. Tačnije, u naselju “Odžina” (“Halebak”) na glavnom putu sela. Džamija ima i dvorište u kojem se nalazi grob, ruševina turbeta, abdesana i nova česma na ulazu džamije. Džamija je okružena mnogim starim seoskim kućama.

Prema natpisu na fasadi minareta džamije, džamiju je obnovio Ahmet Aga 1238/1822. godine, XIX vijeka. Na ovom natpisu je takođe oboležan godina 688/1289, godina kada se pretpostavlja da je postavljen kamen-temeljac džamije i da je džamiju izgradila porodica iz Haleba, Sirija. Dakle, na osnovu argumenata, džamija u Mlike javno se smatra kao prvom džamijom na Kosovu i regionu.

Dok, prema predanju, džamiju su ponovo iz temelja izgradili mještani 1963, dok minaret 1968. 2003. godine je ojačana konstrukcija sa stubovima oko džamije i zamjenjen je krov.

Pretpostavlja se da su zidovi džamije izgrađeni kamenjem debljine 64 cm, malterisani blatom. Kasnije je konstrukcija izgrađena od betona.

Vrata i prozori su zamjenjeni PVC-om. Minareta je napravljena od pečenih cigli. Soba za molitvu ima kvadratu palnimetriju dimenzija 7.3 x 7 m, a pokrivena je kuplom visine od 744 cm od poda.

Džamija ima istorijske i društvene vrijednosti, jer je to sakralni spomenik koji služi islamskoj zajednici sela Mlike. Džamija je danas u relativno dobrom stanju.

(Prizrenpress)