Prva pošta u Prizrenu

Poznata je kao prva pošta u Prizrenu, ali dvospratna zgrada u naselju poznato pod nazivom “Saraj” već dugo nema nikakvu funkciju.

Od 1967-68 godine nekoliko porodica je koriste za stanovanje.

Ova zgrada je kulturni spomenik, zaštićen zakonom, pa je državnim sredstvima obnovljena 2017. godine, piše danas Koha Ditore.

Objekat je izgrađen negdje početko 19. vijeka. Piše da je izgrađen od strane moćne porodice Rrotlla u to vrijeme.