Haradinaj: Poštovanje drugog jezika je ljudska vrijednost

Republika Kosovo ima najnapredniji pravni okvir u oblasti jezičkih prava. Ustav Republike Kosovo i Zakon o upotrebi jezika propisuju da albanski i srpski jezik imaju jednak status zvaničnih jezika, dok jezici drugih zajednica, kao što su bosanski, romski, turski jezik imaju status službenih jezika i jezike u službenoj upotrebi u opštinama.

Ovako je izjavio premijer Republike Kosovo, Ramush Haradinaj, na otvaranju pete godišnje konferencije Međunarodnog udruženja poverenika za jezike, koju je organizovala Kancelarija poverenika za jezike, sa temom “Višejezičnost: vrijednost i/ili obaveza”.

“Kosovo je specifično za jezike i ima zvanični bilingualizam. Dakle, Kosovo je jedna od zemalja koja ima dva zvanična jezika, albanski i srpski jezik. Srpski jezik kao službeni jezik ima neke poteškoće u implementaciji, dakle Ustavom, jer je zakonom službeni jezik, ali u implementaciji ima poteškoća. Poteškoće se odnose na prevod, pripremi zakona na vrijeme, a posebno u komunikaciji na svim nivoima”, rekao je Haradinaj, navodeći da Vlada i dalje podržava Komisiju za jezike na Kosovu.

U njegovom govoru, ispred prisutnih, premijer Haradinaj je rekao da je ljudska vrijednost poštovanje drugog jezika.

Premijer Haradinaj je dodao da je Vlada pripremila i usvojila akcioni plan za rješavanje preporuka iz izvještaja Evropske komisije iz 2018. godine, koja između ostalog predviđa i usvajanje strategije za zaštitu i promovisanju jezičkih prava.