Stare hrvatske kuće u Janjevu u opasnosti da se sruše (VIDEO)

Stanovnici Janjeva su počeli da se plaše zbog starih kuća u ovom mjestu, koje su u opasnosti da se sruše i naškode nekome, stoga traže da opština ili neko drugi interveniše i sruši ove kuće na vrijeme.

Jalim Bikliqi, stanovnik Janjeva kaže da nenaseljene kuće Hrvata, koji su nekada bili većinko stanovništvo, danas predstavljaju opasnost za stanovnike.

“Ove kuće treba renovirati i da se neko useli”, rekao je on, dodajući da neko kaže da se trebaju srušiti.

Predsjednik sela, koji kaže da su oko 200 hrvatskih kuća prazne, javio je da će se u koordinaciji sa opštinom Ljipljan i sveštenika Crkve srušiti ove kuće.

“Kuće se uništavaju i one koje su blizu puta predstavljaju rizik”, rekao je Behxet Konxheli.

Dok, Opština Ljipljan kaže da ne mogu intervenisati bez pismenog odobrenja legitimnih vlasnika kuća.