Kosovsko ministarstvo tužilo sudu opštinu Zvečan

U vezi sa radovima u ‘Sunčanoj dolini’ na Severu, ministarka za životnu sredinu i prostorno planiranje Kosova, Albena Reshitaj, rekla je da je inspekcija ministarstva izvršila nadzor uz zapisnik u Upravi za urbanizam u Zvečanu, pri čemu je od ove uprave zahtevano da podnese tehničku dokumentaciju o navedenoj izgradnji.

Po njenim rečima, Uprava za urbanizam na dan inspekcije nije bila spremna da podnese dokumentaciju koju je zahtevala Inspekcija Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja (MŽSPP), stoga je naloženo da Uprava za urbanizam traženu dokumentaciju dostavi ministarstvu u određenom roku.

Međutim, opština Zvečan nije odgovorila ni na ovaj zahtev i, po rečima ministarke Reshitaj, zakon je prekršen.

Poslanik Socijaldemokratske inicijative, Zafir Berisha, rekao je da za izgradnju kolonije koja se zove ‘Sunčana dolina’, opština Zvečan nije dostavila neophodnu dokumentaciju kako bi pokazala šta se dešava u tom delu.

Štaviše, on je rekao da će tužba MŽSPP-a da “buđa” u fijokama sudova, jer, kako je on rekao, opština Zvečan sprovodi politiku predsednika Srbije, Aleksandra Vučića.

Reshitaj je rekla da razume zabrinutost poslanika Berishe i građana Kosova, ali, prema njenim rečima, pogrešne politike Srbije, posebno poslednjih godina, direktno su uključene i u ovu problematiku – “Sunčanu dolinu”.

 

Izvor: Kosovapress / Kossev