Svijetski ljekari škorani Klinikom pedijatrije u Prištini

Od 2009. godine, dr Mazllum Belegu, preko organizacije “Gift of Life”, omogućava djeci koja imaju probleme sa srcem, da se operišu besplatno uglavnom u Sjedinjenim Američkim Državama. Do sada, oko 90 djece su iskoristila ovu organizaciju. Dok Ministarstvo zdravstva plaća putne troškove za ovu djecu, pomenuta organizacija pokriva troškove operacije. A sve se to radi zbog nemogućnosti da se djeca liječe na Kosovu, jer ne postoji Kardiohirurgija za djecu. U interviju za Radio Slobodna Evropa, Mazllum Belegu je dao i druge detalje.

RSE: Gospodine Bellegu, Kosovo i dalje nema uslove rada ili ljudske resurse za operaciju djece koja su rođena sa srčanim problemima. Šta vi tačno radite da bi pomogli ovoj djeci?

Mazllum Belegu: Pošto Klinika za kardiohirurgiju ima osoblje samo za odrasle, a ne i za pedrijatrijske slučajeve, primorani smo da djecu šaljemo u inostranstvo. 2009. godine ovo se pominje u klubu “Rotary” u Peći, i jedna djevojka sa Kosova sa američkim državljanstvom, predložila nam je da počnemo sa ovim radom, i mi smo počelo preko doktora Ganija Abazija, koji je napravio sporazum. Prvo smo poslali dvoje djece da se operišu u Americi, preko organizacije “Gifto of Life international”.

Mi znamo da nije to riješenje problema, ali mi smo jedan most trenutnog stanja, pošto bi trebalo da imamo pedrijatrijsku kliniku za djecu sa srčanim problemima. Naša aktivnost bi trebalo da bude most za probleme koje se nemogu riješiti ovdje, da ih pošaljemo van zemlje, ali ne sve slučajeve. Dakle, mi ćemo nastaviti dokle god bude potrebno, ali djeca trebaju biti zaštićena i na Kosovu i da ne budu u opasnosti.

RSE: Koliko djece dobije besplatne usluge i koliko od njih ostaju bez ljekarskog tretmana zbog nemogućnosti da se pošalju van zemlje na liječenje?

Mazllum Begu: U 2009. godini poslali smo dva pacijenta, zatim 2010., 2011. i 2012. poslali smo po tri pacijenta. Zatim su oni organizovali misiju 2012. kada su došli na Kosovu i sami izabrali djecu koja imaju problem sa srcem i poslali su 27 djece. U drugim godinama ponekad je bilo manje, ponekad više, ali prosjek je bio oko 20 djece. Prošle godine je operasino 29 djece. Sva ova djeca su patila od rupa u srcu, problem sa kojim su rođena.

Na Kosovu iz Amerike su došli kardiolog, direktor organizacije “Gift of Life International” sa sjedišten u New Yorku, specijalizovana medicinska sestra za slučajeve sa djecom, administratorka organizacije, koja obezbjeđuje sredstva za liječenje ove djece, pošto je potrebno da neko i obezbjedi ta sredstva, jer ni u američkim bolnicama nema ništa besplatno.

RSE: Imate li neku saradnju sa Minsitarstvom zdravstva i nadležnim organima na Kosovu?

Mazllum Belegu: Minsitarstvo zdravstva plaća putne troškove za dijete i jednog roditelja. U početku je bilo problema, ali kasnije situacija je stabilizovana. To se dogodilo kada je putovalo 29 djece, pa je bio problem oko plaćanja. Međutim, mismo obezbjedili (sredstva) i preko donatora kako nijedno dijete izabrano za operaciju ne bi ostalo zbog putnih troškova.

RSE: Gospodine Bellegu, rekli ste da šaljete preko 20 djece da se operišu van Kosova, ali još koliko njih ostane bez liječenja jer nije moguće poslati svu djecu koja imaju potrebu?

Bellegu: Ja to ne znam, jer nemam pristup podacima bolesne djece. I vjerujem da niko ne zna. I danas, da želim da dobijem informacije koliko djece imaju potrebu, nemam pristup. Trebalo bi da na Klinici pedijatrije bude gotova lista djece koja imaju problema i koja se trebaju operisati. Jer, mi nismo jedina humanitarna organizacija koja šalje djecu u inostranstvu na operaciju besplatno. Bilo je slučajeva kada su dolazile ekipe iz neke zemlje svijeta da operišu 10 djece, ali na klinici su im dali samo jedno dijete. Medicinski tim od 17 članova iz različitih medicinskih oblasti je došao i nije bio zadovoljan. Oni su izjavili da više neće dolaziti sa toliko ljudi, da bi operisali jedno dijete, već najmanje 10, koliko su i planirali da ih operišu besplatno. To se dogodilo jer nije postojala lista na Klinici pedijatrije. Rekli su da su neka djeca umrla, neka su se operisala van zemlje i tako dalje.