Prvih 40 zastupnika pred Specijalnim sudom na Kosovu

Imenik prvih advokata koji su stekli pravo da zastupaju osumnjičene i optužene u slučajevima pred Specijalnim sudom na Kosovu, tj. pred Specijalizovanim većima Kosova, objavljen je danas.

Kako su saopštila Specijalizovana veća Kosova, objavljena su imena 40 advokata kojima je odobren upis u Imenike branilaca i zastupnika i koji su time stekli pravo postupanja pred Specijalizovanim većima Kosova u svojstvu branilaca osumnjičenih i optuženih, te zastupnika grupe žrtava i svih ostalih lica koja imaju pravo na pravno zastupanje.

Predsednica Specijalizovanih veća Kosova, sudija Ekaterina Trendafilova je tim povodom izjavila da je izbor upisanih bio “rigorozan”.

“Čestitam svim braniocima i zastupnicima koji su do sada upisani u Imenike branilaca i zastupnika. Rigorozni uslovi za upis u Imenike branilaca i zastupnika obezbeđuju efikasno i profesionalno pravno zastupanje optuženih i žrtava pred Specijalizovanim većima Kosova, što će dodatno doprineti integritetu pravosudne delatnosti Specijalizovanih veća”, izjavila je Trendafilova.

Kako se navodi u saopštenju veća, služba odbrane i služba za učešće žrtava su primile brojne prijave od novembra 2017. godine.

Pregled prijava i postupak upisa u Imenike sprovodi se sistematski, jednako za sve kandidate, u skladu sa Direktivom o braniocima i zastupnicima, kao i uslovima za upis iznetim u tom dokumentu, dodaje se.

Imena svih branilaca/zastupnika koji su dosad upisani u Imenike navedena su u tabeli dostupnoj na internet stranici Specijalizovanih veća Kosova.

Imenici branilaca i zastupnika biće redovno ažurirani i novim kandidatima će se odobravati upis u Imenike kako teče pregled prijava, rečeno je u veću.

Postupak za podnošenje prijava je i dalje otvoren. Podrobnije informacije o upisu u Imenike mogu se naći u Uputstvu za podnosioce prijava.

Izvor: Rtk2