FHP Kosovo: Neki svedoci tužilaštva promenili iskaze protiv Fatmira Ljimaja

Fond za humanitarno pravo (FHP) Kosova saopštio je danas da su tokom trajanja suđenja protiv zamjenika premijera Kosova Fatmira Limaja u Osnovnom sudu u Đakovici, neki svedoci tužilaštva na glavnim pretresima odustajali od optužujućih iskaza koje su dali u ranijem postupku i da su tako postali svedoci suprotne strane u postupku.

Osnovni sud u Đakovici odbacio je juče optužnicu za ratne zločine protiv zamjenika premijera Kosova Fatmira Limaja u slučaju ubistva dvije osobe u opštini Mališevo tokom 1998. godine.

“FHP Kosovo je redovno pratio suđenje optuženom Limaju. Ono što se već sada može primjetiti je da su pojedini svjedoci tužilaštva, čak i bliski rođaci jedne od žrtava, donekle na glavnom pretresu izmjenili iskaze u prilog optuženog u poređenju sa izjavama koje su dali u prethodnim fazama postupka”, naveli su u saopštenju.

Oni dodaju da je na taj način nastavljen trend karakterističan za suđenja za ratne zločine na Kosovu, po kojem svjedoci tužilaštva na glavnim pretresima odustaju od optužujućih iskaza datih u ranijem postupku i postaju svjedoci suprotne strane u postupku.

FHP Kosovo je navelo da će nakon što sud objavi pisano obrazloženje odluke o oslobađanju optuženog Limaja i nakon što se upoznaju sa razlozima kojima se sud rukovodio u donošenju takve odluke, da će pripremiti analizu suđenja u predmetu “Tužilac protiv Fatmira Limaja”.

Dodaju da je to suđenje bilo prvo suđenje za ratne zločine od rata 1998/1999. godine do danas, u kojem je optužnica podignuta od domaćeg tužioca, a sudsko veće je bilo sastavljeno od domaćih sudija.

Kako su ocijenili, ono može da predstavlja test za ocijenu sposobnosti kosovskog pravosuđa da se samostalno i bez međunarodne asistencije nosi sa predmetima ratnih zločina.

Specijalno tužilaštvo Kosova optužilo je Limaja po osnovu komandne odgovornosti za ubistvo Selmana Binishija i Ramiza Hoxhe, 2. novembra 1998. godine.

Obrazlažući odluku, predsjednik sudskog vijeća u Đakovici Nikol Komani naveo je juče da sud nije uspeo dokazima da potvrdi da je optuženi Limaj znao ili da je trebalo da bude upoznat da su maskirane osobe pripremile izvršenje zločina.

Izvor: Beta