Komplikuju se stvari: Srpska Lista najavljuje prekid sporazuma sa koalicijom PAN

Entuzijazam u koalicionom logoru PAN-a nakon potpisivanja sporazuma sa AKR-om izblijedio je samo nekoliko sati nakon zvaničnog potpisivanja u vili Behgjeta Pacollija u Hajvaliji.

Prištinski Lajmi saopštava da su iz Srpske Liste protiv glasanja vlade na čelu sa predsjednikom AAK-a, Ramushom Haradinajem.

“Razlog je broj odvojenih ministarstava za našu Listu. U prethodnom sporazumu, dogovor je bio za Ministarstvo poljoprivrede, ali ovo ministarstvo sada je dodeljeno partiji AKR”, piše lajmi.net.

U međuvrijemenu, Srpska lista će se konsultovati sa Beogradom, ali kako navodi Lajmi, postoji duh ukidanja ugovora.