Tokom 2016. prijavljeno 1226 slučaja porodičnog nasilja

Prema izveštaju Kosovske policije iz 2016. godine prijavljeno je 1226 slučajeva porodičnog nasilja. Iz nevladinog sektora poručuju da se Zakon protiv nasilja u porodici još uvek ne sprovodi kako treba.

Iz Kosovske policije poručuju da je u period od 2015. do 2016. godine porodično nasilje, kao i broj prijavljenih slučajeva u porastu. Portparol Kosovske policije Daut Hoxha, naglašava da policija,u saradnji sa Centrima za socijalna pitanja, medicinskim centrima i organizacijama koje se staraju o smeštaju žrtava, preduzima preventivne mere u borbi protiv nasilja u porodici.

“Prema podacima kojima mi raspolažemo, uglavnom se radi o slučajevima nasilja u porodici, tačnije o lakim telesnim povredama, pretnjama i napadima koji se dešavaju. Tim slučajevima se bave specijalizovane jedinice policije. U skladu sa zakonom uključuju i ostale aktere kao što je centar za socijalna pitanja, zaštitu žrtava. Evidentan je veći broj prijavljenih slučajeva, što govori o većoj svesti ljudi kada je reč o prijavljivanju nasilja u porodici, jer su se ljudi u prošlosti ustručavali da to prijave.

Recimo, 2015. godine prijavljeno je 1040 slučajeva i 28 slučajeva zlostavljanja dece do 18 godina, dok je u 2016. prijavljeno 1230 slučajeva, 12 slučajeva maltretiranja dece. U većini ovih slučajeva žrtve su ženskog pola, ali retki su slučajevi da je žrtva muškog pola”, rekao je portparol Kosovske policije Daut Hoxha.

Mreža žena na Kosovu uradila je tri istraživanja o zastupljenosti nasilja u porodici. Predsednica ove mreže Igbale Rugova poručuje da ovo nije tabu tema, ali da se Zakon protiv nasilja u porodici još uvek ne sprovodi kako treba, napominjući da nije samo u porastu nasilje u porodici, već i nasilje uopšte.

“Prvo istraživanje je bilo “Sigurnost počinje u kući”. Htele smo da dokažemo Vladi da ima nasilja, jer su oni tada rekli da nema. Posle toga smo imali Zakon protiv nasilja u porodici. Kasnije je urađeno drugo istraživanje da vidimo kako radi pravni sistem, tu je bio veliki problem, zašto se nasilje i dan danas događa. Skoro je napravljeno još jedno istraživanje, da vidimo kakva je razlika tokom 5-6 godina  istraživanja. Videle smo da je povećan broj nasilja, nije samo slučaj nasilja u porodici, već vidimo nasilje i na ulici.

Kada smo radile prvo istraživanje ljudi su rekli da je ovo privatna stvar, sada znaju da nije privatna stvar, jer imamo Zakon, policija ima izveštaj, ali nastavlja se nasilje ne samo u kući, već i van kuće. Imali smo razne događaje, kada je u centru grada muž napao ženu i tukao je na ulici. Imamo slučaj kada je žena ubijena i zadnji događaj kada je muž ubio ženu. Kao primer nasilja u porodici, videli smo da Zakon ne poštuje žene, jer su dali 12 godina kriminalcu. On je kriminalac, ubio je ženu, ranio je i ćerku, tu vidimo da je Zakon na strani onih koji izazivaju nasilje. Kod nas treba da funkcioniše i red i zakon, ako nema dobrog funkcionisanja ovo može da se nastavi”, poručila je Igbale Rugova, predsednica Mreže žena Kosova.

Gordana Đorić iz Udruženja poslovnih žena Avenija poručuje:

“Bez obzira na zakone koje imamo, koji su dobri, kod nas je problem što se ti zakoni ne sprovode. Nažalost institucije koje treba da sprovode zakon one ih čak i krše i zato je sad to povećanje, jer nasilnici znaju da neće snositi nikakve posledice i onda i dalje ostaju nasilni prema najbližim članovima porodice, a u takvim slučajevima žene najviše trpe”, kaže Gordana.

Na osnovu objavljenog izveštaja američke ambasade o ljudskim pravima u  2016.godini, u 6. delu o diskriminaciji, društvenim zloupotrebama, trgovini ljudima i ženama, prema navodima „Mreže žena na Kosovu’’ više od dve trećine žena pretrpelo je nasilje u porodici. 21 odsto ispitanika u istraživanju iz 2015. saglasno je da je u redu da muž udari svoju ženu. Zakon tretira nasilje u porodici kao građansku stvar, osim u slučaju nanošenja telesnih povreda žrtvi, navodi se u izveštaju. Nepoštovanje presude građanskog suda u predmetu nasilja u porodici je krivično delo i delo koje se krivično goni, iako su krivična gonjenja u ovim slučajevima retka.